Systém centrální podtlakové ventilace

Systém centrálního podtlakové ventilace je nejjednoduší varianta ventilace domu vyhovující současné české (ČSN EN 15665, Vyhl. č. 268/2009 Sb.) i evropské (EN 15665:2009, EN 12792:2003) legislativě. Zajistí nepřetržitou výměnu vzduchu v objektu a tím zabraňuje vzniku plísní, omezí kondenzaci vody na oknech způsobenou extrémní vlhkostí v domu. Zbaví obytné prostředí také výparů ze stavebních materiálů, plastů, radonu apod. Nespornou výhodou oproti decentralizovanému větrání je úspora elektrické energie při trvalém provozu, a pouze jediný prostup vnějším pláštěm objektu.

Výhody:

  • Splňuje požadavky české i evropské legislativy
  • Nízká spotřeba elektrické energie oproti decentralizovanému větrání
  • Žádný hluk ventilátorů
  • Jeden prostup vnějším pláštěm budovy

Nevýhody:

  • Vyšší náklady na dohřev vzduchu
  • Přiváděný vzduch má venkovní teplotu
  • Přiváděný vzduch není filtrován