Větrání okny a ventilátory v sanitárních místnostech

Tzv. decentralizovaná ventilace. V ČR doposud nejčastěji používaný způsob větrání, který ovšem nesplňuje dnešní evropskou a českou legislativu. Neřeší problémy plísní, velkým nedostatkem je neřešená kondenzace vody, která má negativní vliv na stavbu a vnitřní zařízení. Velkou zkušenost s následky výměny starých a netěsných oken za okna nová a zateplení objektu mají obyvatelé mnoha panelových domů. Po finančně náročných úpravách, které přinesly významné úspory na topení, se objevil jiný problém. To co fungovalo mnoho let - přirozená infiltrace čerstvého vzduchu - najednou chybí, v bytech se objevuje plíseň, mnohdy nepomáhá ani mikroventilace.