Lastest Blogs

Systém centrální podtlakové ventilace

Systém centrálního podtlakové ventilace je nejjednoduší varianta ventilace domu vyhovující současné legislativě ...

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla

Ventilační systém doporučený pro nízkoenergetické domy a nezbytný pro pasivní domy. ...

Větrání okny a ventilátory v sanitárních místnostech

Tzv. decentralizovaná ventilace. V ČR doposud nejčastěji používaný způsob větrání ...

Proč je větrání důležité ?

Architektonické a technické řešení obytných budov v minulosti zaručovalo stálou výměnu vzduchu přirozenou cestou. V souvislosti s prosazováním...
Showing 1 - 4 of 4 items